Disclaimer

Deze website heeft een informatief karakter. Verstrekte informatie op deze website kan periodiek en/of zonder aankondiging worden gewijzigd.
Ondanks alle zorg die besteed is en wordt aan de samenstelling en publicatie van deze website aanvaardt Stichting Niger Zending geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is of zou kunnen zijn van een mogelijke onvolkomenheid of fout in de inhoud van deze website en/of het gebruik van de vermelde informatie.
Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten ontleend worden.
De links op deze website zijn bedoeld ter ondersteuning van de aangeboden informatie. Stichting Niger Zending is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de desbetreffende websites.
Het auteursrecht is voorbehouden aan Stichting Niger Zending. Het is niet toegestaan informatie van deze website over te nemen, te kopiëren, anderszins te vermenigvuldigen en/of openbaar te maken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Niger Zending.
Verwijzingen naar de website via link of anderzijds is toegestaan. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie waarnaar wordt verwezen.

Contact