Geschiedenis

Hoe het begon...


De oprichter van Stichting Niger Zending, Manuel Noordermeer, vertrok in augustus 2002 met zijn gezin voor onbepaalde tijd naar Niger om daar via Jeugd met een Opdracht zendings- en ontwikkelingswerk te gaan doen. Aan dat vertrek was een ruime periode van voorbereiding vooraf gegaan. Een discipelschap trainingsschool, een stukje theologische opleiding, tropencursus verpleegkunde, vorming van een thuisfrontcommissie en natuurlijk sponsorwerving. Jeugd met een Opdracht is een zendingsbeweging waarin men zijn eigen financiële ondersteuning moet regelen. Om de sponsoring voor de donateurs zo aantrekkelijk mogelijk te maken werd er een stichting opgericht met de naam: Stichting Niger Zending.
Tijdens hun 14 maanden durende verblijf in Niger leerden zij Blaise Gaïtou kennen als collega en teamgenoot binnen Jeugd met een Opdracht. "Een prachtig mens met visie, passie, geduld en doorzettingsvermogen." Toen de werkzaamheden van familie Noordermeer in Niger door onvoorziene gezinsomstandigheden moesten worden beëindigd, bleef Stichting Niger Zending bestaan als een soort steunfonds dat vanuit Nederland opereerde ten behoeve van activiteiten in Niger. De stichting draaide op een lager pitje.

Support Team Gaïtou wordt Stichting Niger Zending


Manuel: "In deze periode vond de opstart plaats van Support Team Gaïtou waar ik zo´n drie jaar deel van mocht uitmaken. Gedurende deze drie jaar vond bij mijzelf een stuk berusting plaats waarin ik zag dat Niger voor mij/ons voorlopig geen werkveld meer zou zijn en de stichting in onbruik was geraakt. Blaise en Jeannette werden sinds 2004 ondersteund vanuit de Baptisten Gemeente Rotterdam-Centrum (de gemeente waar Jeannette is opgegroeid). Om het meer interkerkelijk karakter van hun werk te benadrukken, de behoefte om de sponsoring professioneler aan te gaan pakken en een eigen herkenbare naam te krijgen werd binnen Support Team Gaïtou juist nagedacht over het vormen van een stichting. Sinds september 2011 richt Stichting Niger Zending zich nu op de ondersteuning van (het werk van) Blaise en Jeannette Gaïtou. Voor mij had Stichting Niger Zending geen betere bestemming kunnen krijgen dan (het werk van) Blaise en Jeannette. Hun liefde en passie, investeringen in jeugd, gezinnen, scholing en arbeid maken Jezus Christus zichtbaar, hoorbaar en voelbaar in Niger."

Contact