Periodiek schenken

Extra belastingvoordeel bij schenkingen/giften door de zogenaamde periodieke schenking.Schenkingen/giften zijn aftrekbaar van de belasting.

Dit voordeel kan een stuk hoger zijn door je gift/schenking vast te leggen in een periodieke schenking. Door middel van een akte leg je vast welk bedrag je voor een langere periode (vaak 5 jaar) aan bv Nigerzending schenkt.

Het verschil komt doordat bij losse schenkingen de teruggave onderhevig is aan een drempel bij de belastingdienst. Bij een periodieke schenking is die drempel er niet.

Dit voordeel is afhankelijk van inkomen, leeftijd en hoogte van je schenking, maar het verschil is aanzienlijk! Kan variëren van 20-40% !! Je kunt dit berekenen op  https://www.berekenhet.nl/giften/periodieke-giften.html

En het zou fijn zijn als je de winst of een deel daarvan toevoegt aan jouw gift, zodat Nigerzending meeprofiteert van dit voordeel.

Met een schenkingsovereenkomst is jouw schenking maximaal aftrekbaar van de belasting tot een maximum van € 250.000,- per jaar.

Voor het opstarten van een periodieke schenking moet een overeenkomst/akte worden ingevuld. Deze is te verkrijgen via onze penningmeester. Stuur een mailtje naar nigerzending@gmail.com met als onderwerp: Periodieke gift. Dan ontvang je van de penningmeester de benodigde informatie waar, hoe en wat in te vullen om ons te ondersteunen voor de komende periode.

Contact