Groeien in geloof in woord en daad

Theorie in thema's;


De Discipelschap Training School van Jeugd met een Opdracht richt zich met name op jonge mensen. Het is een cursus van zes maanden. Het is een cursus die zich zowel richt op het vormen van het karakter van de deelnemers als de verdieping van hun kennis van het christelijk geloof.  Het bestaat uit twaalf weken theorie en twaalf weken praktijk opleiding. Iedere week is er een ander thema. Deze twaalf weken les geven de mogelijkheid om op verschillende manieren te leren en te groeien. Er wordt deze twaalf weken als een soort familie samen met elkaar geleefd . Naast de officiële lestijd wordt er in kleine groepjes gewerkt, zijn er opdrachten, en is er tijd voor gebed. De deelnemers worden uitgedaagd om hun relatie met God te verdiepen. Ieder krijgt een mentor die hem/haar persoonlijk begeleidt.

theorie


Praktijk


Na de theoriefase gaat de groep op outreach. Tijdens de outreach willen we Gods liefde voor mensen laten zien in zowel daden als woorden. Dit is evangelisatie door middel van het verzorgen van lessen, creatieve werkvormen zoals bijv. drama en het geven van praktische hulp.

praktijkUniversity of the Nations


De DTS is geregistreerd bij de University of the Nations van Youth with a Mission (YWAM) worldwide en is tweetalig Frans en Hausa. Als je meer info wilt over de DTS ga dan naar de website van Youth with a Mission.

Nieuwe plannen


Vanaf oktober 2018 zal de DTS worden aangeboden aan echtgenotes van evangelisten. We bieden de DTS aan in combinatie met een cursusjaar bij de vakopleiding kleding maken. De training zal hierdoor een cursusjaar duren. Door de vakopleiding kunnen de echtgenotes na afloop een bijdrage leveren aan de financiële ondersteuning van het gezin. Door de DTS zullen de echtgenotes een steviger christelijke basis hebben en daardoor hun echtgenoot beter bij kunnen staan in zijn werk als evangelist.

Zij investeren in hun geloofsleven.
Investeer jij in hen?

Ondersteun ons werk

of ga naar: gevenDONEER

Wil jij het mooie werk in Niger ondersteunen met een gift? Scan de QRcode en bepaal zelf welk bedrag je wilt geven.
Hartelijk Dank!!!

Nieuwsbrief ontvangen?

Blijf op de hoogte;
Het laatste nieuws in je mailbox. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

(Als er een nieuwe special for kids is, komt er een link in de nieuwsbrief)

Schrijf je in

Kinderen hebben toestemming nodig van hun ouders!

Receive newsletter?


Ask for newsletter

Heb je een vraag?

Mail
(secretaris st. Niger Zending)

Stuur een mail

Laatste nieuws

Verhalen en meer achtergrond invormatie?

Lees het "Laatste nieuws"

Contact