Jeugd met een Opdracht


De meeste projecten gebeuren onder de vlag van JEMED, Jeunesse en Mission et Development (Jeugd met een Opdracht). Het maakt deel uit van Youth with a Mission (YWAM) north Africa. De projecten van JEMED in Niger vinden plaats op het gebied van onderwijs, sociaal maatschappelijke voorzieningen en gemeenteopbouw. JEMED is in Niger een officiële NGO (Non Governmental Organisation), waardoor zij kunnen samenwerken met de plaatselijke overheid.

JmeO is een beweging, geen organisatie. Er is geen hoofdkantoor en er zijn geen -centrale- middelen. Er is geen administratieve instelling. Er wordt op geestelijk gebied aangegeven welke algemene visie en missie de beweging nastreeft. Er is een Global Eldership Team (GET) dat twee keer per jaar bij elkaar komt om over die concepten na te denken. De normen en waarden waar Jeugd met een Opdracht voor staat, staan vast. De visie voor het werk waar je voor staat ontwikkel je in principe zelf. Je moet zelf financieel support regelen.
Het heeft geen bestuur, maar landelijk of regionaal is er wel contact met elkaar. Daar leg je verantwoording af aan elkaar.

De DTS (Discipelschap Training School) is wereldwijd hetzelfde: een deel theorie en een deel praktijk. De specifieke onderwerpen kunnen verschillen per school. De DTS is een ingang om lid te worden van JmeO. Zonder DTS wordt je geen volwaardig lid van JmeO en je kunt geen leidinggevende posities innemen. Je kunt wel medewerker zijn (als uit je dagelijks leven blijkt dat je oprecht christen bent en je je als vrijwillig wilt inzetten). Daarnaast zijn er betaalde krachten in dienst voor specifieke activiteiten (zoals bijv. Centre Caleb). Zij hoeven geen lid te zijn van JmeO en zelfs geen christen te zijn.


Cornerstone


Académie Evangélique Cornerstone de Maradi (de basisschool) wordt gesticht door Cornerstone (een lokale stichting op het gebied van onderwijs). Cornerstone heeft meerdere (christelijke) scholen in Niger. De Stichting Cornerstone is opgericht door een groep Christelijke onderwijzers in Niamey die zich actief wilden opstellen om iets te doen aan de noodzaak te voorzien in een goede kwaliteit onderwijs in Niger. De Stichting is sinds 2008 officieel erkend door de Nigerese overheid.
Inmiddels zijn er in de hoofdstad Niamey meerdere scholen van deze stichting. De school in Maradi en nog een andere nieuw te starten school zijn de eerste scholen van deze stichting buiten de hoofdstad.
De Stichting heeft voor ogen om een bijdrage te leveren om goede scholing te bieden aan de kinderen in Niger, een grote uitdaging.
Praktisch gezien wil de Stichting dit doen door het stichten van scholen en het vormen van onderwijzend personeel. Daarnaast wil de stichting bijdragen aan werkvoorziening in het land en aan de strijd tegen het analfabetisme. De uiteindelijke beslissingen betreffende de activiteiten van Stichting Cornerstone worden genomen door de algemene vergadering van de leden. Iedere Christen die zich kan vinden in de doelstelling van de Stichting kan lid worden. Voor de dagelijkse activiteiten is er een dagelijks bestuur. Voor de inkomsten is de stichting afhankelijk van bijdragen van de leden, giften. Daarnaast zijn er eventueel nog inkomsten uit activiteiten die in overeenstemming zijn met de doelen van de stichting en de Nigerese wetgeving.


SIM


Alhoewel we als stichting niet direct samenwerken met SIM, is Jeannette daar zelf wel in dienst voor SSCS (Sowing Seeds of Change in the Sahel). Voor Centre Caleb heeft Jeugd met een Opdracht het terrein wel in bruikleen van de SIM.
SIM is een internationale organisatie met meer dan 4000 werkers die dienen in meer dan 70 landen. De groep SIM medewerkers zelf bestaat uit een internationaal gezelschap en bestaat uit 70 nationaliteiten. Zij dienen in een breed scala van werkgebieden.

Contact